DOCUMENTS

* PROTOCOL PER A
 L. ASSISTÈNCIA NATURAL AL PART NORMAL. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Recursos/Protocols_i_recomanacions/17_salut_de_la_mare_i_de_linfant/documents/protocolassistencianaturalpart.pdf


* ESTRATEGIA D´ATENCIÓ 
   AL PART NORMAL  
   DEL MSC   

 http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ estrategiaPartoEnero2008.pdf
* INICIATIVA PART 
   NORMAL DE LA
   FAME 
   (Federación de matronas) 
http://www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/iniciativa-parto-normal


                                                                                               * MATERNIDAD Y 
   SALUD
   Ciencia, conciencia y 
   experiencia.
   Llibre editat pel MSC
   
   http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/maternidadSaludCiencia.pdf                                       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada